Privacy disclaimer

De Ensors vzw staat in voor de organisatie van het Gala van de Ensors, dat jaarlijks plaatsvindt op het einde van Filmfestival Oostende. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om de privacy van onze bezoekers te beschermen. Op deze pagina ziet u welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

De Ensors vzw respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

1. WAAROM VERZAMELEN WE GEGEVENS?

Om onze werking optimaal uit te voeren en u steeds op de hoogte te houden van nieuws omtrent de Ensors, sturen we u graag nieuwsbrieven uit.

Bij deelname aan een wedstrijd worden alle relevante contactgegevens opgevraagd om zo de winnaar op de hoogte te brengen. Wenst u hierover meer informatie, dan kunt u ons wedstrijdreglement raadplegen.

2. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. 

Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van De Ensors vzw of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wij verzamelen:

 • gegevens over uw gedrag op de website om u een meer gepersonaliseerde service te bieden
 • contactgegevens: e-mailadres, naam, geboortedatum, telefoonnummer en postadres
 • gedragsgegevens op de website
 • bedrijfsgegevens zoals het aantal werknemers, functie van de werknemer
 • informatie over het gebruikte toestel om toegang te krijgen tot www.deensors.be of www.ensors.be

3. COOKIES

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten en onze diensten hierop te kunnen afstemmen.

Onze website www.deensors.be maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te analyseren hoe u als bezoeker de website gebruikt. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van de Ensors vzw of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

4. DOELEINDEN

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we daar van tevoren uw toestemming voor hebben verkregen. Deze gegevens worden gebruikt om:

 • gepersonaliseerde marketing uit te voeren
 • u op de hoogte te houden van nieuws, toekomstige acties en promoties
 • u sneller te helpen met uw vragen
 • verbinding te leggen naar andere sociale netwerken
 • publieksonderzoek uit te voeren
 • u op de hoogte te brengen van aankomende events of nieuwe zaken

5. DERDEN

Deze gegevens kunnen gedeeld worden met een derde partij. Dit gebeurt enkel in het kader van de reguliere activiteiten van de Ensors vzw. De verwerking en opslag van deze gegevens wordt in nauw overleg bepaald tussen beide partijen. In enkele gevallen kan de informatie ook intern gedeeld worden. Onze werknemers en alle partijen waarmee wordt samengewerkt zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

6. AUTORITEITEN

Het is mogelijk dat wij persoonlijke gegevens delen, inclusief de inhoud van uw communicatie, om:

 • autoriteiten op de hoogte te brengen van bepaalde elementen uit de persoonsgegevens
 • fraude te detecteren
 • te reageren op een juridische procedure, waaronder rechtshandhaving

7. KINDEREN

Bij specifieke activiteiten voor kinderen worden gegevens opgeslagen die nodig zijn voor de identificatie van het kind. Het gaat hier om de naam van het kind, het adres en telefoonnummer van (groot)ouders, voogden of begeleiders. Deze gegevens worden na het evenement maximaal 1 jaar bewaard om nieuwe inschrijvingen te faciliteren.

8. VERANDERINGEN

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

9. KEUZES VOOR PERSOONSGEGEVENS

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op een bepaald moment aan ons is verstrekt.

10. AANPASSEN/UITSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor de nieuwsbrief. Die uitschrijving gebeurt onmiddellijk en is definitief. Indien u deze optie niet terugvindt, kunt u uitschrijven door te antwoorden op de mail. Dat wordt dan manueel uitgevoerd. Reken hierbij op een mogelijke uitvoeringstijd van 2 werkdagen.

11. AANPASSEN/UITSCHRIJVEN COMMUNICATIE

Als u uw gegevens wil aanpassen of uzelf uit onze bestanden wil laten halen, kunt u contact met ons opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.

12. VRAGEN EN FEEDBACK

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via:

De Ensors vzw

p/a Monacoplein 2

8400 Oostende

059 50 25 00

info@ensors.be

GEBRUIK WEBSITE

De website www.deensors.be is eigendom van de Ensors vzw. De Ensors vzw en alle partijen die dit systeem van informatie (in concreto: teksten, foto’s, logo’s, afbeeldingen en iconen) voorzien, wijzen hierbij elke aansprakelijkheid af voor het onjuiste of bedrieglijke gebruik van de op deze website verstrekte gegevens. Ze zijn geenszins aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de informatie die via het systeem werd gevonden of uitgewisseld. Het opnemen van links naar één of meerdere andere websites, met inbegrip van links vervat in die websites wijst niet noodzakelijkerwijze op enig verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring. De Ensors vzw is niet aansprakelijk voor mogelijke foute informatie op de gelinkte websites. Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via het systeem beschikbaar gesteld materiaal of informatie, ongeacht of zodanige klachten gericht zijn tegen de Ensors vzw of tegen om het even welke andere persoon die het systeem van materiaal of informatie heeft voorzien. De Ensors vzw of enige partij die via het systeem informatie verstrekt, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, stemt ermee in alle risico's in verband met het gebruik van het systeem op zich te nemen en geen klacht in te dienen tegen de Ensors vzw of enige andere partij die het systeem van materiaal of informatie voorziet, met inbegrip van het risico dat een computer, software of gegevens beschadigd worden door een virus dat werd doorgegeven of geactiveerd via het systeem of de toegang tot het systeem.

Het is niet toegestaan om de informatie die zich op de website bevindt te wijzigen, te vervangen of aan te passen.

De Ensors vzw waarborgt niet dat de informatie vrij is van virussen. De website wordt gebruikt op eigen risico en is niet verantwoordelijk voor SPAM-e-mail. De Ensors vzw waarborgt niet dat de website op alle locaties en te allen tijde beschikbaar is.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Aan alle materialen op de website, zoals teksten, afbeeldingen, fotomaterialen, illustraties en andere grafische materialen, namen en logo’s zijn intellectuele eigendomsrechten verbonden, en met betrekking tot haar eigen intellectuele eigendomsrechten behoudt de Ensors vzw zich alle rechten hiervoor. Het is niet toegestaan om de hiervoor genoemde materialen te verveelvoudigen of voor commerciële doeleinden openbaar te maken, tenzij de Ensors vzw hiervoor haar schriftelijke toestemming verleent. Niets op de website leidt tot de toekenning van enig recht of licentie met betrekking tot de genoemde intellectuele eigendomsrechten.