Reglement Ensor voor Beste Kortfilm

In 2012 werd het Gala van De Ensors voor het eerst georganiseerd door Les Films du Bord de Mer vzw (organisator van o.a. Filmfestival Oostende). Ondertussen is dit gala uitgegroeid tot hét evenement van het jaar voor de Vlaamse audiovisuele sector. Op dit event, op de slotdag van Filmfestival Oostende, worden De Ensors uitgereikt. 

Het zijn prijzen voor Vlaamse fictie, documentaire of animatie. 

De Ensors lauweren ook Vlaamse kortfilmmakers voor hun prestaties van het voorbije jaar.  Met de oprichting van "vzw De Ensors" kreeg deze competitie een nieuwe structuur. Vzw De Ensors stelt een professionele en diverse jury samen die een shortlist van vijf genomineerden maakt uit alle ingezonden kortfilms. Hierna stemt de Ensor Academie en komt er één winnaar uit de bus.  

De felbegeerde Ensor voor de Beste Kortfilm wordt uitgereikt tijdens de festivalweek van FFO. Op zaterdag 3 februari 2024, tijdens Het Gala van De Ensors in het Kursaal van Oostende, staat de winnaar samen met de andere bekroonden in de spotlights.  

Nominaties & winnaar

Uit de ingestuurde kortfilms worden vijf films genomineerd door de jury. Minstens één film in elke categorie: fictie, docu en animatie. De Ensor Academie kiest één winnaar uit de vijf genomineerden.

Welke kortfilms komen in aanmerking?  

  • De kortfilm valt binnen één van deze categorieën: fictie, docu en animatie
  • De kortfilm is officieel erkend als majoritair Vlaams of de regisseur is Vlaams.
  • De kortfilm duurt maximaal 40 minuten. 
  • De kortfilm heeft een eerste publieke vertoning in de bioscoop of op een festival  tussen 1 december 2022 en 1 december 2023. 
  • De Vlaamse producent van de film schrijft de kortfilm in vóór 13 november 2023.
  • De makers dienen een online screener in die minstens geldig is tot 29 december 2023. 
  • De producent geeft toestemming aan het festival om fragmenten uit de film te gebruiken voor promotionele doeleinden.

Selectieprocedure

Alle juryleden ontvangen een lijst van alle kortfilms die in aanmerking komen. 

Ieder jurylid heeft het recht om extra kortfilms die aan alle criteria voldoen, voor te stellen en uit te nodigen. Ook als deze niet door de producent is ingeschreven. Dit moet binnen de vijftien dagen na ontvangst van de lijst. Een film kan slechts aan de lijst worden toegevoegd indien zijn kandidatuur door nog minstens één ander jurylid wordt ondersteund.

De organisatie contacteert de producent of regisseur van de voorgestelde kortfilm om na te vragen of deze wenst deel te nemen en en vraagt alle benodigde bestanden op. 

Elke film kan slechts éénmalig (d.w.z. voor één Ensorseditie) worden ingestuurd, ongeacht eventuele aanpassingen achteraf, een re-release, etc.

Nominatieprocedure

Jaarlijks stelt vzw De Ensors een professionele en diverse jury aan.  Deze bestaat uit regisseurs actief binnen de verschillende categorieën. 

Als secretaris van de jury vaardigt vzw De Ensors een waarnemend jurylid zonder stemrecht af.

Indien de juryleden onmiddellijke banden hebben met een productie die in aanmerking komt of bij twijfel, moeten zij dit voorafgaandelijk melden. Ze zullen zich onthouden van stemming als de betreffende film besproken wordt.

De beraadslaging van de jury is geheim en alle aanwezigen verplichten zich ertoe dat ze geen informatie over deze bijeenkomst naar buiten brengen.

In een eerste eliminatieronde beslist de jury welke vijf films (minstens één in elke categorie) tot de officiële selectie horen. De nominaties worden begin januari bekendgemaakt.

Daarna stemmen de leden van de Ensor Academie en komt er één winnaar uit de stembus.

Deontologische code juryleden

De juryleden engageren zich ertoe niets naar de buitenwereld te communiceren omtrent de keuze van nominaties, stemgedrag van collega-juryleden of eigen stemgedrag.  De juryleden engageren zich niets te lekken omtrent de besloten vergaderingen en de resultaten. In geval de juryleden onmiddellijke banden hebben met een productie die in aanmerking komt of bij twijfel moeten zij dit voorafgaandelijk melden en zich onthouden van stemming over deze productie. 

Communicatie

Alle officiële communicatie omtrent de organisatie, de selectie, de uiteindelijke genomineerden, de samenstelling van de jury etc. gebeurt door vzw De Ensors.

Organisatie

De Ensors is een organisatie van vzw De Ensors. Vzw De Ensors beslist over en staat in voor de praktische organisatie en communicatie.